Inspiratiesessie – Hoe groei je naar een
“Purpose Driven” onderneming? – donderdag 3 maart

Hoe groei je naar een
“Purpose Driven” onderneming?
 • Een antwoord op de collectieve bewustwording naar engagement en zingeving.
 • Een sleutel tot duurzame waardecreatie en winstgevendheid.
 • Ontplooiing, persoonlijke voldoening en fierheid.
 • De basis voor zelfsturende teams.
 • De alchemie waar boven- en onderstroom in elkaar overgaan.

Boven- en onderstroom

Context van deze inspiratiesessie

Als de wereld rondom uw bedrijf fundamenteel transformeert, moet je in je eigen kracht staan.
Mensen willen energie kríjgen van wat ze doen en zich met fierheid verbinden aan organisaties
die er echt toe doen.

Dat wat boven de waterlijn ligt, de bovenstroom; processen, procedures, structuren, KPI’s, … daar zijn we goed in.
En dat is maar best ook want dit is cruciaal voor de efficiëntie van uw bedrijf.

Maar om echt het verschil te maken dient u het onzichtbare, het minder direct grijpbare van de onderstroom naar boven te brengen.

Om succesvol te zijn in een wereld van disruptie en technologisering dient u het volle menselijke potentieel van uw bedrijf te benutten.

De manier waarop men naar werk en organisaties kijkt is veranderd.
Klassieke benaderingen van organisatie, overleg en sturing schieten te kort.
Of het nu gaat over strategie, innovatie, zelfsturing, projectrealisatie, …;
Verbinding maken met de essentie, de ziel en de toekomst van uw bedrijf, is de basis tot succes.

De juiste oplossingen bieden voor de uitdagingen die voorliggen

Interne en externe context

Deze inspiratiesessie is interactief opgebouwd vanuit praktijkcases en laat u proeven van:

 • Nieuwe mogelijkheden naar organisatievernieuwing vanuit de onderstroom.
 • Cultuur, DNA, spirit of the founding fathers
 • De wijsheid en het innovatieve vermogen van uw organisatie
 • Kracht, talent, bezieling, passie en potentieel
 • Engagement en heelheid
 • Innovatie en creatiespanning
 • Waarden, normen en concreet waarneembaar gedrag
 • Leren vanuit de toekomst versus leren vanuit het verleden.
 • Voorbij de S-curve, …  Welke wereldbeelden zien we, en welke zien we (nog) niet?
 • Verbinding van hoofd, hart en ziel
 • Bouwen van een geheugen vanuit de toekomst
 • Lifelines in plaats van deadlines
 • Werkvormen die zin geven:
 • Organisatie als levend systeem en zelfsturing
 • Faciliteren van transformatie – richting, focus en betekenis, vertrouwen en respect.
 • Werken met dialoog vanuit de kracht van een collectieve ambitie, een gezamenlijk beeld van de gewenste toekomst.

Mede gebaseerd op het inspirerende werk van Frederic Laloux, 
‘Reinventing Organizations’, ’Theory U’ van Otto Scharmer.
Appreciative Inquiry, antroplogie en Viral Change.

Doelpubliek

Deze workshop is bijzonder zinvol voor iedereen die begaan is met de toekomst en winstgevendheid van zijn/haar organisatie:

 • CEO’s, ondernemers, leidinggevenden
 • sales & marketing
 • projectmanagers,
 • HRM verantwoordelijken
 • innovators, strategen, inspirators, …

Co-collega’s, coaches, consultants, adviseurs, … nodigen wij graag uit op een volgende gelegenheid.

Toepassingen: alle domeinen van de bedrijfsvoering

 • Strategieontwikkeling, innovatie, leiderschap, duurzaamheid
 • Sales & marketing, Customer excellence
 • Organisatietransformatie
 • Productontwikkeling en processen
 • HR strategie & management
 • Persoonlijke ontwikkeling en teambuilding

Unieke pragmatische aanpak onderbouwd met tal van praktijkcases

Een beproefde aanpak die tot vernieuwende inzichten leidt in diverse sectoren:

Klanten AoD

Donderdag 3 maart 2016 – 13.45u

 • 13.45u ontvangst
 • 14.00u start workshop
 • 18.00u afsluitende receptie

Hou mij op de hoogte van andere data en locaties

Uw email

ALM Antwerpen

Filip Williotstraat 9 - 2600  Berchem
www.almantwerpen.be
AML