“Architects of Dreams is een club van soulmates en staat voor het prikkelen van het innovatieve vermogen van organisaties en het effectief boeken van resultaten vanuit goesting, bezieling en liefde voor het vak.”

Wat ons drijft

Organisaties groeien als mensen groeien.
Organisaties transformeren als mensen transformeren.
Transformatie vertrekt vanuit de mensen.
Vanuit een dieper bewustzijn.
Vanuit bezieling, passie, inspiratie en dromen.
Hier ligt de ware bron van innovatie en duurzaamheid.
Architects of Dreams wil hier een zinvolle bijdrage met impact leveren.

Network van Soulmates en co-collega’s

Op regelmatige basis, afhankelijk van de scope van de lopende trajecten, werken wij samen met bevriende co-collega facilitators uit binnenland en buitenland.

 

Bezielers achter Architects of Dreams

Frank Geertsen

Founder

Facilitator / ProcesbegeleiderCoachInspiratorSpreker

Stimuleren van het levensbloed in mensen, bedrijven en organisaties.

Go somewhere, inspire and make the difference!

  • Strategic Visioning, Inspirerend Coaching, Organisatieopsteller

  • Systeemdenker, NLP Master, Scenario Planning, …

  • Agile, Scrum Master CSM, Sociocracy S3, Holacracy, TEAL, …

  • Theory U, Appreciative Inquiry, Viral Change, …

Economische, Informatica en Sales & Marketing background met 20 jaar professionele ervaring.

Voormalig bezieler, oprichter en bedrijfsleider van een succesvol ICT bedrijf.

Johan Lavrysen

Associate Process Facilitator

Verbinder en gefascineerd door hoe onze bedrijven sterker en relevanter te maken.

Gebeten door beter gebruik te maken van het huidige potentieel; gesterkt door meer dan 30 jaar bedrijfservaring.

Troeven:

  • Voormalig Directeur Innovatie bij Janssen Pharmaceutica.

  • Ambassadeur van open innovatie (BiELAt.org).

  • Coacht mensen en bedrijven.

Specialiteit:

  • Inspirerend spreker

  • Betrokken bij (open) innovatie in binnen- en buitenland

  • Systeemcoach – Strategisch Coach – Innovatie coach

 

Vincent De Waele

Associate Process Facilitator

Gepassioneerd door verandering, organisatorische en persoonlijke.

Schepper van samenwerkingsruimtes.

Actieve speler in duurzaamheid en ethisch beleggen.

Facilitator, leraar, coach, change maker.

Bekleedde topposities bij Moore Corporation, Carrefour en Mobistar.

Ruime ervaring in finance, logistiek, IT, strategie, HR, …

Koen Dumont

Associate Process Facilitator

Helpt organisaties bij betekenisvolle verandering

Creatieve innovator, uitdager, oplossingsdetective.

Bewustmaker en bruggenbouwer.

15 jaar ervaring met complexe verandertrajecten

Succesfactoren:  de snelste weg naar eenvoud, bewustmaken van essentie en potentieel, de juiste vragen stellen, mensen aan het denken zetten over wat het echt gaat, ecosystemische intelligentie aanspreken

Medebezieler van TheO theateropstellingen

Sleutelwoorden: grote groepsinterventies, Theateropstellingen, Systemische opstellingen, proceswerk met grote groepen (o.a.Deep Democracy), executive/systemisch/onorthodox coachen , corporate transformation, leiderschap, empowerment, change management, project management

Wannes Wilms

Associate Process Facilitator

Wil organisaties breed ondersteunen bij het aanpakken van cultuurveranderingstrajecten.

Spreker, groepsbegeleider, teacher van complexe concepten rondom organiseren in een veranderlijke maatschappelijke- en business context, sparringpartner rond vernieuwingen.

Achtergrond in Human Resources, IT en Finance management.

Beliefs; Climate Care over Command & Control, de kracht van mensen in organisaties, faciliterend leiderschap, Inner Drive, Viral Change.

Kerngedachten; vertalen van concept naar een haalbare praktijk op maat van de organisatie, concreet invullen van wensen en gedachten bij bestaande processen, van Strategy naar Culture, doen en uitproberen in de praktijk om voeling te krijgen met het potentieel van een aanpak.

Cornelis Brink

Associate Process Facilitator

Veranderaar in de nieuwe economie met een passie voor mensen en organisaties. Laat mensen hun authentieke kleuren stralen via persoonlijk leiderschap en hoger bewustzijn naar zelfsturing.
Maakt teams zelfsturend, stimuleert leiderschap en maakt van managers coaches
Achtergrond: Program management in business en IT (budget tot 10 Mio €), Agile/Scrum Master, NLP Master Coach, Facilitator

Specialiteit: Zelfsturing, leiderschap, Program/Project Management, nieuwe organisatievormen

Inspiratie: Holacracy, Reinventing Organisations, Agile methodes

Back to Top